Latest Posts

Gołogóra - wieś w gminie Polanów

Trudno nie zauważyć zmian jakie zaszły na przełomie sierpnia i września 2015 r. przy wjeździe do Gołogóry. Jest to efekt zrealizowanego przez nieformalną grupę "Aktywni mieszkańcy Gołogóry" projektu pod nazwą "Młody Kącik Nadziei" w ramach IX edycji Programu "Działaj Lokalnie".

Obok starej lipy przy głównym wjeździe do Gołogóry w prawo, dalej ok. 1,5 km drogą gruntową; 200 m przed pierwszą zagrodą wsi Dalimierz (Johannes)  w leśnej głuszy...  znajdują się monumentalne ruiny po starej, niemieckiej Fabryce Kamienia Tłuczonego (szutru).

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Gołogórze oddane do użytku w 1965 roku. Dwa stalowe maszty z odciągami linowymi. Wyższy ma wysokość 270 i został uruchomiony 21.12.1997 roku. Niższy zbudowany  w 1962 roku - w międzyczasie został obniżony i dziś mierzy już tylko 114,8 m.

Jesienią 2015 roku zostało wyremontowane, będące w bardzo złym stanie technicznym skrzyżowanie dróg gminnych, ze środków Gminy Polanów oraz przy wsparciu Nadleśnictwa Polanów. Koszt inwestycji wyniósł ok. 300 tyś. zł.   Skrzyżowanie zostało zastąpione rondem najazdowym, które w sposób znaczący przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa we wsi.

Na terenie sołectwa Gołogóra w enklawie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Polanów znajduje się Góra Złocień. Jest to najwyższe, naturalne wzniesienie województwa zachodniopomorskiego, wynoszące 231,5 m n.p.m. Wzgórze leży pomiędzy Gołogórą a Dalimierzem w bliskiej odległości ruin starej niemieckiej Fabryki Kamienia.

Strona 1 z 2