Najnowsze

Gołogóra - wieś w gminie Polanów
Seniorzy w Akcji

Seniorzy w Akcji

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, poznawanie i wspominanie historii, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, jak również obudzenie w mieszkańcach regionu w tym seniorów i młodzieży poczucia własnej tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny, oraz wzajemnego poznania i poszanowanie trudnej historii z jaką musieli się zmierzyć byli i obecni mieszkańcy naszego regionu.
 
Nasza Miejscowość tak jak wszystkie tereny z tzw. ziem odzyskanych polską historię zaczyna w 1945 r. To tu dla polskich rodzin zaczynała się powojenna przyszłość. Jak zmieniały się charakterystyczne miejsca na przestrzeni lat? Jak wyglądała stara szkoła, jakie funkcje pełniła obecna świetlica, kościołek, czy też miejsce które obecnie służy letnim sąsiedzkim spotkaniom.
 
Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć zwiedzając Gołogórę i korzystając z narzędzia jakim będzie Interaktywny przewodnik po Sołectwie zredagowany z pozyskanych informacji od samych mieszkańców z wykorzystaniem QR kodów.
Każdy, kto zeskanuje poprzez urządzenie mobilne kod, będzie mógł otrzymać informację o danym miejscu. Będzie mógł również zobaczyć jak wyglądało to miejsce kilka lub nawet kilkadziesiąt lat temu, oraz wysłuchać nagranych informacji. Docelowo będą one dostępne w czterech językach Polski Angielski, Niemiecki oraz Ukraiński. Projekt podzielony będzie na etapy, w trakcie których zrealizowane zostaną następujące działania:
– wydzielenie miejsc najbardziej charakterystycznych dla Sołectwa Gołogóra
– przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami na których seniorzy będą mogli wspominać a młodzież zyska dostęp do żywej historii z ludzką twarzą.
(Mieszkańcy poproszeni zostaną o przyniesienie do zeskanowania starych zdjęć,
archiwalnych dokumentów, poprosimy ich również o wspomnienia które nagramy, utrwalimy na piśmie i wykorzystamy je przy interaktywnych opisach charakterystycznych miejsc.)
– zredagowanie informacji o poszczególnych punktach , zamieszczenie ich na wydzielonym miejscu strony internetowej Gołogóra .pl
– przygotowanie QR kodów odsyłających do konkretnych wiadomości
– postawienie w centralnym miejscu Wsi tuż obok Kącika nadziei Młodych tablicy informacyjnej z planem na którym obok charakterystycznych punktów znajdą się QR kody kierujące do multimedialnego przekazu
– postawienie przy każdym obiekcie małej tablicy z QR kodem z informacją o danym miejscu.
Projekt jest w pełni skalowalny więc może być w przyszłości rozwijany na poszczególne sołectwa Na obecnym etapie traktujemy go pilotażowo.
W ramach projektu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wielokulturowej przeszłości swojego sołectwa, wyszukując głównie te elementy, które mogą posłużyć do promowania regionu i wyróżniać je z pośród innych sołectw naszej gminy
Założeniem projektu jest także znalezienie odpowiedzi na pytanie o definicję źródła historycznego,którym mogą być nie tylko dokumenty archiwalne, ale również wypowiedzi świadków historii, budynki (także ich stan obecny), cmentarze i znajdujące się na nich groby, daty na nagrobkach, napisy etc.
 
PDF

Projekty menu

Często odwiedzane

OBYWATEL

Linki i przydatne informacje