Najnowsze

Gołogóra - wieś w gminie Polanów

Młody Kącik Nadziei

Trudno nie zauważyć zmian jakie zaszły na przełomie sierpnia i września 2015 r. przy wjeździe do Gołogóry. Jest to efekt zrealizowanego przez nieformalną grupę "Aktywni mieszkańcy Gołogóry" projektu pod nazwą "Młody Kącik Nadziei" w ramach IX edycji Programu "Działaj Lokalnie". Projekt realizowany był przy współpracy z Polanowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

9 czerwca 2015 r. gołogórski projekt spośród 30 innych wniosków z 11 gmin powiatu koszalińskiego został najwyżej oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł na jego realizację. 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 
Aleksandra Nowak, Agnieszka Kaczka, Marek Pietrzak.
 
Pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów do wybudowania wiaty (belki, krokwie, łaty, śruby, blachodachówka, kotwy itp.) oraz zakup kosiarki a także na pokrycie kosztów dojazdu na zorganizowany dla grupy młodzieży z Gołogóry spływ kajakowy, który odbył się 12 sierpnia 2015 roku na rzece Unieść na odcinku z Sianowa do Osiek.
 

Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży i dorosłych przy budowie placu rekreacyjnego z wiatą i ławkami oraz bezpiecznym, wydzielonym paleniskiem na ognisko. Plac będzie służył wszystkim mieszkańcom a jego gospodarzem stała się młodzież Sołectwa Gołogóra.

Zaangażowanie do pracy młodych ludzi i przekazanie im opieki nad nowym terenem miał za zadanie przywrócić im wiarę w własne siły i możliwości jak również wzmocnić poczucie własnej wartości i odpowiedzialności.

Nie bez znaczenia była również możliwość pokazania dorosłym, że młodzi ludzie też potrafią być wartościowymi i odpowiedzialnymi jednostkami, którym można powierzać odpowiedzialne zadania.

Są oni odpowiedzialni za utrzymanie i porządek placu, np. sami decydują kiedy należy skosić trawę, podlać rośliny czy też kto to zrobi.

ZAKRES PRAC

Projekt w głównej mierze prowadzony był w Sołectwie Gołogóra. Plac pod infrastrukturę znajdujący się przy wjeździe do wsi udostępniła Gmina Polanów.
  • Wyrównanie i wykoszenie terenu placu
  • Nasadzenia nowych roślin
  • Budowa wiaty
  • Wykonanie ławek
  • Wykonanie paleniska na ognisko
Przy realizacji tego przedsięwzięcia realizatorzy otrzymali ogromne wsparcie od innych osób, firm i organizacji.

Oficjalne otwarcie placu ze spotkaniem integracyjnym społeczności lokalnej odbyło się 2 października 2015 roku.

Po oficjalnej części uroczystości otwarcia, mieszkańcy, zaproszeni goście i sympatycy projektu uczestniczyli w Zabawie Tanecznej w Świetlicy Wiejskiej przy muzyce Wiesława Lebiody.

Opracowanie: Agnieszka Kaczka
Zdjęcia: Aleksander Andrzejewski, Agnieszka Kaczka
Prezentacja video: Agnieszka Kaczka

OBYWATEL

Linki i przydatne informacje