Najnowsze

Gołogóra - wieś w gminie Polanów

Projekty nie zrealizowane - inspiracja na przyszłość


Wzrost atrakcyjności społeczności lokalnych poprzez aktywne wykorzystanie przekazu multimedialnego
 Opis  projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów z nauki filmowania, cykl plenerów filmowych i fotograficznych szkolenie z zakresu obróbki materiałów cyfrowych oraz przegląd i wystawę prac adeptów warsztatów. Umiejętność sprawnego posługiwania się aparatem fotograficznym i kamerą umożliwi uczestnikom propagowanie informacji o regionie, imprezach kulturalno społecznych, ciekawych ludziach, wydarzeniach.
 Okres realizacji:  10-07-2011 10-12-2011
 Grantodawca  Działaj Lokalnie
   
   
PDF

Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu Córy Gołogóry
 Opis  projektu: Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Dzięki zakupowi nowych strojów dla zespołu będzie możliwa jeszcze szersza promocja Sołectwa a pomoc mieszkańców w wykonaniu instrumentów ludowych wpłynie pozytywnie na wzmocnienie więzi lokalnej społeczności, ożywienie i aktywizację mieszkańców oraz poprawę wizerunku i pozytywnego postrzegania wsi.
 Okres realizacji:  05-07-2011 - 05-10-2011
 Grantodawca  Działaj Lokalnie
   
   
PDF

Te same kamienie, drzewa i niebo nad nami – dwa Narody jedna Ojczyzna
 Opis  projektu: Celem projektu jest rozbudzenie w mieszkańcach regionu a zwłaszcza w młodzieży poczucia własnej tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny, oraz wzajemnego poznania i poszanowanie trudnej historii z jaką musieli się zmierzyć byli i obecni mieszkańcy Pomorza Zachodniego
 Okres realizacji:  2011 - 2012
 Grantodawca Muzeum Historii Polski -  Program "Patriotyzm Jutra"
   
   
PDF

Projekty menu

Często odwiedzane

OBYWATEL

Linki i przydatne informacje