Najnowsze

Gołogóra - wieś w gminie Polanów

Podsumowanie

Projekt jest w pełni skalowalny i będzie go można zrealizować w pozostałych sołectwach gminy Polanów Ponadto zainicjowane projektem spotkania wspomnieniowe będą miały charakter cykliczny ( dwa trzy razy w roku. Pozwoli to utrzymać dobrosąsiedzkie stosunki oraz pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy międzypokoleniowej. Przed pandemią bardzo często organizowaliśmy spotkania w których brało udział bardzo dużo mieszkańców np. „Sąsiedzkie spotkania kulinarne” Przykładem niech będzie również spontaniczne spotkanie uczniów nie istniejącej już od 50 lat szkoły podstawowej w Gołogórze
które przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Na spotkaniu pojawili się nie tylko byli mieszkańcy ale również żyjący jeszcze nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły. Ożyły wspomnienia i już wówczas zrodziły się myśli by ocalić od zapomnienia obraz „tamtej” Gołogóry. Dziś wracamy do działań i gorąco wierzymy że z Państwa pomocą będziemy mogli znów aktywnie tworzyć codzienną rzeczywistość.

Projekt wspierany jest bardzo aktywnie przez inicjatora Konkursu Seniorzy w Akcji czyli Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” Opiekę formalną i merytoryczną zapewnia Nasza organizacja wspierająca Pokis Bardzo przychylnie nastawiony jest również Urząd Miejski w Polanowie oferując pomoc w uzyskaniu pozwolenia na postawienie tablicy informacyjnej, jak również w szerokiej promocji na gminnym portalu oraz w Polanowskich Wiadomościach Samorządowych ( drukowany dwu-miesięcznik docierający do wszystkich domów w nakładzie 3000 egzemplarzy)

Projekty menu

Często odwiedzane

OBYWATEL

Linki i przydatne informacje