Najnowsze

Gołogóra - wieś w gminie Polanów

Harmonogram

Miesiąc/ew. datyZaplanowane działania
Wrzesień 2022

Przekazanie informacji o projekcie, za pomocą mediów społecznościowych, kontaktów bezpośrednich i marketingu szeptanego. Zaproszenie do współpracy mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci i młodzieży. Rozbudowa zespołu, opracowanie szczegółowego harmonogramu i prac. Opracowanie graficzne i merytoryczna materiałów informacyjnych i promocyjnych Wytypowanie najbardziej charakterystycznych miejsc Sołectwa Gołogóra, inwentaryzacja zasobów, określenie typów informacji niezbędnych do realizacji projektu

Październik

Opracowanie konspektu wywiadów z mieszkańcami uwzględniającego pytania dla seniorów i młodzieży. Przeprowadzenie pierwszego informacyjnego spotkania z mieszkańcami. Zapoznanie z projektem, przedstawienie planu działania zaproszenie do czynnej współpracy

Kontakt z lokalnymi mediami (gazety, tv, portale informacyjne)

Listopad

Przeprowadzenie pierwszych wywiadów indywidualnych z seniorami oraz z młodzieżą
Ogłoszenie konkursu plastycznego pt „Kiedy Dziadkowie byli dziećmi” Skanowanie zdjęć i dostępnych dokumentów Opracowanie struktury serwisu internetowego który będzie zawierał Interaktywny przewodnik po Sołectwie Kontakt z lokalnymi mediami (gazety, tv, portale informacyjne) Spotkanie z koordynatorem TiT”ę”podsumowanie miesiąca określenie planu prac na następny miesiąc

Grudzień -Styczeń

Przeprowadzenie pierwszych wywiadów indywidualnych z seniorami oraz z młodzieżą
Ogłoszenie konkursu plastycznego pt „Kiedy Dziadkowie byli dziećmi” Skanowanie zdjęć i dostępnych dokumentów Opracowanie struktury serwisu internetowego który będzie zawierał Interaktywny przewodnik po Sołectwie Kontakt z lokalnymi mediami (gazety, tv, portale informacyjne) Spotkanie z koordynatorem TiT”ę”podsumowanie miesiąca określenie planu prac na następny miesiąc

Luty -marzec

Opracowanie graficzne i merytoryczne tablicy informacyjnej oraz tabliczek
informacyjnych z QR-kodami dla poszczególnych obiektów. Zlecenie ich wykonania
Spotkanie z mieszkańcami – omówienie i przedstawienie dotychczasowych prac podziękowanie za dotychczasową współpracę Redagowanie pozyskanych informacji.
Kontakt z lokalnymi mediami (gazety, tv, portale informacyjne)

kwiecień

Montaż tablicy informacyjnej oraz tabliczek z QR - kodami

Tablica będzie zawierała mapę sołectwa z zaznaczonymi miejscami opisanymi w
interaktywnym przewodniku oraz logotypy ustalone z TiT”ę” Wprowadzenie treści na stronę internetową indywidualne rozmowy z Seniorami którzy z rożnych względów nie mogli uczestniczyć w przednich spotkaniach

Maj

Montaż filmu i opracowanie relacji z przebiegu projektu

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Czerwiec

Spotkanie z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi. Spacer po Sołectwie i odwiedzenie wybranych miejsc umieszczonych w interaktywnym przewodniku Podziękowanie za współpracę. Wspólne obejrzenie filmu powstałego podczas realizacji projektu. Rozdanie pamiątkowych gadżetów i nagród w konkursie plastycznym. Na zakończenie - ognisko (poczęstunek, pieczenie kiełbasek) Ewaluacja projektu

Projekty menu

Często odwiedzane

OBYWATEL

Linki i przydatne informacje